Logotyp Jordbruksverket

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2015:08

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna sjönk enligt Produktionsmedelprisindex
(PM-index) med -0,5 % mellan augusti 2014 och augusti 2015. Under samma period sjönk Avräkningsprisindex (A-index) med -0,8 %. Lägre priser på mjölk, jämfört med augusti 2014, bidrar mest till nedgången.

I senare led låg de genomsnittliga priserna enligt Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) ungefär i nivå med augusti 2014 medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 1,0 % mellan augusti 2014 och augusti 2015.