Logotyp Jordbruksverket

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2015:10

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna steg enligt Produktionsmedelprisindex
(PM-index) med 0,1 % mellan oktober 2014 och oktober 2015. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A-index) med 2,3 %. Högre priser på Potatis och slaktdjur (Djur) jämfört med oktober 2014, bidrog mest till uppgången.

I senare led steg de genomsnittliga priserna för Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) med 2,4 % och Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 1,0 % mellan oktober 2014 och oktober 2015.