Logotyp Jordbruksverket

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2016:01

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna sjönk enligt Produktionsmedelprisindex
(PM-index) med -0,2 % mellan januari 2015 och januari 2016. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A-index) med 2,8 %. Högre priser på Potatis och slaktdjur (Djur) jämfört med januari 2015, bidrog mest till uppgången.

I senare led steg de genomsnittliga priserna för Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) med 2,5 % och Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 1,6 % mellan januari 2015 och januari 2016.