Logotyp Jordbruksverket

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2016:02

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna sjönk enligt Produktionsmedelprisindex (PM-index) med -1,1 % mellan februari 2015 och februari 2016. Lägre priser på Energi och smörjmedel bidrog mest till detta. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A-index) med 2,8 %. Högre priser på Potatis och slaktdjur (Djur) jämfört med februari 2015, bidrog mest till uppgången.

I senare led steg de genomsnittliga priserna för Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) med 2,6 % och Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 1,1 % mellan februari 2015 och februari 2016.