Logotyp Jordbruksverket

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2016:03

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna sjönk enligt Produktionsmedelprisindex
(PM-index) med -1,7 % mellan mars 2015 och mars 2016. Lägre priser på Djurfoder bidrog mest till detta. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A-index) med1,0 %. Högre priser på Potatis och slaktdjur (Djur) jämfört med mars 2015, bidrog mest till uppgången.

I senare led steg de genomsnittliga priserna för Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) med 3,9 % och Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 0,9 % mellan mars 2015 och mars 2016.