Logotyp Jordbruksverket

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2016:05

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna sjönk enligt Produktionsmedelprisindex
(PM-index) med -2,5 % mellan maj 2015 och maj 2016. Lägre priser på Gödnings- och jordförbättringsmedel bidrog mest till detta. Under samma period sjönk även Avräkningsprisindex (A-index) med -0,9 %. Det fortsatt låga priset på mjölk samt även lägre priser på spannmål jämfört med maj 2015, bidrar mest till prisnedgången.

I senare led steg de genomsnittliga priserna för Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) med 2,4 % och Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 0,3 % mellan maj 2015 och maj 2016.