Logotyp Jordbruksverket

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2016:11

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna sjönk enligt Produktionsmedelprisindex (PM-index) med -0,5 % mellan november 2015 och november 2016. Lägre priser på Gödnings- och jordförbättringsmedel bidrog mest till detta. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A-index) med 3,9 %. Högre priser på animalieprodukter jämfört med november 2015, bidrog mest till prisökningen.

I senare led steg de genomsnittliga priserna för Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) med 1,1 % under denna period medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) sjönk med -0,2 %.