Logotyp Jordbruksverket

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2018:02

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna steg enligt Produktionsmedelprisindex (PM-index) med 2,2 % mellan februari 2017 och februari 2018. Priserna för produktgruppen Veterinärkostnader ökade mest. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A‑index) med 3,0 %. Högre priser på Foderväxter jämfört med februari 2017 bidrog mest till prisökningen.

I senare led steg de genomsnittliga priserna som ingår i Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) med 2,4 % under denna period medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 3,9 %.