Logotyp Jordbruksverket

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2018:07

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna steg enligt Produktionsmedelsprisindex (PM-index) med 9,0 % mellan juli 2017 och juli 2018. Priserna för produktgruppen Gödnings- och jordförbättringsmedel ökade mest. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A‑index) med 8,5 %. Högre priser på Foderväxter jämfört med juli 2017 bidrog mest till prisökningen.

I senare led var de genomsnittliga priserna som ingår i Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) helt oförändrade under denna period medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 2,2 %.

Metod och kvalitet