Logotyp Jordbruksverket

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2018:08

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna steg enligt Produktionsmedelsprisindex (PM-index) med 10,4 % mellan augusti 2017 och augusti 2018. Priserna för produktgruppen Gödnings- och jordförbättringsmedel ökade mest. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A-index) med 15,0 %. Högre priser på Spannmål jämfört med augusti 2017 bidrog mest till prisökningen.

I senare led minskade de genomsnittliga priserna som ingår i Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) med 0,1 % under denna period medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 1,7 %.

Metod och kvalitet