Logotyp Jordbruksverket

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2018:09

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna steg enligt Produktionsmedelsprisindex (PM-index) med 11,4 % mellan september 2017 och september 2018. Priserna för produktgruppen Djurfoder ökade mest. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A-index) med 16,7 %. Högre priser på Spannmål jämfört med september 2017 bidrog mest till prisökningen.

I senare led steg de genomsnittliga priserna som ingår i Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) med 1,7 % under denna period medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 2,3 %.