Logotyp Jordbruksverket

Sysselsättning i jordbruket 2013

I korta drag

Mindre arbetstid och färre sysselsatta

Totalt sysselsatte jordbruket ca 172 700 personer år 2013, vilket är
ca 6 000 personer färre än vad som uppmättes 2010. Antalet årsverken
uppmättes 2013 till drygt 59 000 vilket var ca 3 000 färre än 2010. Antalet årsverken som kunde uppmätas i de juridiska företagen var 2013 fler jämfört med 2010. Detta i kontrast till de enskilda företagen där situationen är den omvända med färre årsverken 2013 jämfört med 2010. Även antalet sysselsatta minskade i de enskilda företagen.

Andelen kvinnor ökar och männen blir färre

Andelen kvinnor som arbetade inom jordbruket var 43 %. Av de stadigvarande sysselsatta år 2013 var 44 % kvinnor och av de tillfälliga 40 %. Andelen
kvinnliga företagare på enskilda företag låg på ca 16 %, medan andelen
kvinnliga driftsledare på juridiska företag var 13 %. Trenden är att andelen kvinnor ökar. Både på grund av att kvinnorna blir fler men även för att männen blir färre.

Jordbruksföretagare ofta äldre

Den största åldersgruppen bland företagare i enskilda jordbruksföretag var
personer över 65 år, nästan var tredje företagare var 2013 över 65 år. Bland företagarnas partners var 55–64 år den största åldersgruppen medan personer under 24 år var den största åldersgruppen bland sysselsatta familjemedlemmar. Bland driftsledare inom juridiska företag så var de största åldersgrupperna
45–54 år och 55­–64 år, och de var jämnstora.

Sysselsättning utanför jordbruket vanligt

Att ha en sysselsättning jämte jordbruket var vanligt bland sysselsatta i enskilda företag. Bland företagarna i enskilda företag hade 40 % en huvudsaklig
sysselsättning utanför jordbruket.