Logotyp Jordbruksverket

Vattenbruk 2009

I korta drag

År 2009 producerades inom svenskt vattenbruk 6 130 ton matfisk i slaktad vikt, vilket motsvarar 7 225 ton i beräknad hel färskvikt. Detta är 8 procent högre än 2008 års produktion. Den slaktade fisken bestod till 89 procent av regnbåge. Vidare producerades bl.a. 2 125 ton musslor. Det sammanlagda värdet av all produktion för konsumtion har beräknats till 212 miljoner kronor. Motsvarande värde för år 2008 var 224 miljoner kronor.

Produktionen av sättfisk och sättkräftor skattas till 993 ton. Även här är regnbåge den dominerande arten. Värdet av produktion för utsättning beräknas till 68 miljoner kronor.