Logotyp Jordbruksverket

Vattenbruk 2018

I korta drag

Produktionen inom svensk vattenbruk 2018 skattas till 11 100 ton matfisk i beräknad hel färskvikt, vilket motsvarar 9 400 ton i slaktad vikt. Den odlade fisken bestod till nästan 90 procent, eller 9 600 ton i beräknad hel färskvikt, av regnbåge. Produktionen av musslor skattas till ungefär 2 000 ton.

Det sammanlagda värdet av all matfiskproduktion (inklusive matkräftor och blötdjur) skattas till drygt 500 miljoner kronor. Med ungefär 400 miljoner svarar regnbåge för 80 procent av det totala värdet .

Produktionen av sättfisk skattas till drygt 700 ton. Även här är regnbåge den dominerande arten; produktionen av regnbåge för utsättning skattas till i runda tal 500 ton.

Värdet av all produktion för utsättning (inklusive sättkräftor) skattas till 60 miljoner kronor. Med ungefär 40 miljoner svarar regnbåge för två tredjedelar av det totala försäljningsvärdet.

Antal sysselsatta inom svenskt vattenbruk skattas till ungefär 400 personer, varav en fjärdedel är kvinnor och tre fjärdedelar är män.