Logotyp Jordbruksverket

Jordbruksekonomiska undersökningen 2015

I korta drag

Försämrad lönsamhet för mindre och mellanstora mjölkföretag

Här redovisas slutliga resultat från den Jordbruksekonomiska undersökningen 2015 i form av genomsnittliga värden per företag fördelat efter riksområde, driftsinriktning och standardiserat arbetsbehov.

Växtodlingsföretag

För de mindre växtodlingsföretagen i riksområde 1 var bruttoresultatet i genomsnitt 202 000 kr och nettoresultatet 65 000 kr. För de större växtodlingsföretagen var bruttoresultatet 591 000 kr och nettoresultatet 116 000 kr.

Mjölkföretag

Brutto- och nettoresultaten för mjölkföretag i riket med standardiserade arbetsbehov på 1 600 – 3 199 standardtimmar respektive 3 200 – 5 599 standardtimmar indikerar lägre lönsamhetsnivåer under 2015. Nettoresultatet för mjölkföretag med ett standardiserat arbetsbehov av minst 5 600 standardtimmar var 737 000 kr.

Köttdjursföretag

Brutto- respektive nettoresultaten för köttdjursföretag var 175 000 kr respektive 82 000 kr.

Svinföretag

För svinföretag var brutto- och nettoresultaten 730 000 kr respektive 436 000 kr.