Logotyp Jordbruksverket

Jordbruksmarkens användning 2015.
Slutlig statistik

I korta drag

Något mindre areal åkermark jämfört med 2014

Den totala arealen åkermark var 2 590 100 hektar år 2015. Det innebär en minskning med 6 500 hektar (-0,2 %) jämfört med 2014. Sedan 2003 har arealen åkermark minskat med 78 500 hektar (-2,9 %).

Oförändrad areal för spannmålsodling

Den totala spannmålsarealen var 1 034 200 hektar år 2015, vilket är oförändrat jämfört med 2014. Jämfört med 2003 har spannmålsarealen minskat med 119 700 hektar (‑10 %). Vetearealen var 460 000 hektar 2015, vilket är en ökning med 1 % jämfört med 2014. Sedan 2003 har vetearealen ökat med 12 %. Havrearealen har ökat med 2 % till 168 100 hektar och kornarealen har minskat med 2 % till 327 500 hektar jämfört med 2014. Jämfört med 2003 har både havrearealen och kornarealen minskat, havre minskade med 111 800 hektar (‑40 %) och korn med 41 000 hektar (‑11 % ).

Minskad areal för oljeväxtodling

Arealen för raps och rybs var 94 500 hektar år 2015. Det innebär en minskning med 2 % jämfört med 2014. Sedan 2003 har arealen för raps och rybs ökat med 61 %.

Ökad areal betesmark

Den totala arealen betesmark var 449 800 hektar år 2015. Det innebär en ökning med 14 200 hektar (3 %) jämfört med 2014. Orsaken till ökningen är att definitionen för vad som är betesmark har ändrats och att det nu är mer areal som definieras som betesmark. Jämfört med 2003 har arealen betesmark minskat med 9 %.