Logotyp Jordbruksverket

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012

  • Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2012 till strax över 58 miljarder kronor, en ökning med 7 % jämfört med 2011. Svensk import av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2012 till drygt 102 miljarder kronor, en ökning med 3 % jämfört med 2011.
  • Produktgrupper som ökat i exportvärde 2012 är bland annat spannmål och varor därav, drycker, frukt och grönsaker samt tobaksvaror. Produktgrupper som ökat i importvärde 2012 är bland annat kött och köttvaror, fiskprodukter samt frukt- och grönsaker.
  • Exporten till Norge av jordbruksvaror och livsmedel uppgick 2012 till drygt 7,8 miljarder kronor, en ökning med närmare 30 % jämfört med 2011. Detta innebär att Norge nu är Sveriges viktigaste exportmarknad för jordbruksvaror och livsmedel, uttryckt i värde.