Logotyp Jordbruksverket

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013

  • Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2013 till drygt 63 miljarder kronor, en ökning med 9 procent jämfört med 2012. Importen ökade till närmare 110 miljarder kronor, en ökning med 6 procent.
  • Mejeriprodukter, socker, djurfoder och fisk är produktgrupper som ökat i exportvärde 2013. Produktgrupper som ökat i importvärde 2013 är bland annat socker, tobak och fisk.
  • Norge är fortsatt Sveriges viktigaste exportmarknad för jordbruksvaror och livsmedel och exporten dit uppgick 2013 till 8,1 miljarder kronor, en ökning med närmare 11 procent jämfört med 2012.