Logotyp Jordbruksverket

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014

  • Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2014 till drygt 69 miljarder
    kronor, en ökning med 9 procent jämfört med 2013. Importen ökade till drygt 119 miljarder kronor, en ökning med 8 procent.
  • Fisk, spannmål och diverse livsmedel är produktgrupper som främst ökat i exportvärde 2014. Produktgrupper som ökat i importvärde 2014 är bland annat fisk, frukt och grönsaker, kaffe, te och kakao, drycker och mejerivaror.
  • Norge, Danmark och Finland är tillsammans med Tyskland och USA de viktigaste
    marknaderna för svensk export av jordbruksvaror och livsmedel. De fem största
    marknaderna tog emot närmare 59 procent av den värdemässiga exporten 2014.