Logotyp Jordbruksverket

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2016

  • Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, ökade 2016 till närmare 45 miljarder kronor, en ökning med närmare 2 procent jämfört med 2015. Importen ökade till strax under 97 miljarder kronor, en ökning med drygt 4 procent.
  • Frukt och grönsaker, oljor och fetter, socker, kaffe och tobak är produktgrupper som främst ökat i exportvärde 2016. Produktgrupper som ökat i importvärde 2016 är bland annat frukt och grönsaker, drycker, oljor och fetter, spannmål, tobak och kött.
  • Underskottet i handelsnettot fortsätter att öka och uppgick 2016 till närmare 59 miljarder kronor. Exkluderas fisk i handelsnettot minskar underskottet till drygt 52 miljarder kronor.