Logotyp Jordbruksverket

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2018

  • Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, ökade 2018 med 3 procent jämfört med 2017. Importen ökade med närmare 7 procent.
  • Fisk, diverse livsmedel, drycker, tobak, kaffe och kött var de produktgrupper vars exportvärde ökade mest 2018. Produktgrupper vars importvärde ökade 2018 var bland annat fisk, drycker, spannmål, frukt och grönsaker, diverse livsmedel, mjölk och mejeriprodukter samt djurfoder.
  • Underskottet i handelsnettot fortsätter att öka. Underskottet beror bland annat på att många produkter vi konsumerar inte kan produceras i Sverige. Det påverkas också av växelkurser, 2018 av att kronan försvagats gentemot dollarn och euron.
  • Av den svenska exporten går 46 procent till våra nordiska grannländer medan 20 procent av vår import kommer därifrån.