Logotyp Jordbruksverket

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel kvartal 1-2 år 2013

Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel fortsätter att öka

  • Värdet av exporten och importen av jordbruksvaror och livsmedel ökade under det första halvåret 2013 med knappt 8 respektive 5 % jämfört med motsvarande period under 2012.
  • En stor del av fiskprodukterna i den svenska utrikeshandelsstatistiken är vidareexport av norsk lax. Exkluderas fisk så ökade den värdemässiga exporten med knappt 2 % och importen med knappt 1 %.
  • Underskottet i handeln med jordbruksvaror och livsmedel, som minskade under 2012, ökade under det första halvåret 2013.