Logotyp Jordbruksverket

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel kvartal 1-2 år 2016

Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, minskade

  • Det första halvåret 2016 ökade värdet av exporten och importen av jordbruksvaror och livsmedel med 6,2 respektive 5,4 % jämfört med motsvarande period under 2015.
  • En stor del av fiskprodukterna i den svenska utrikeshandelsstatistiken är dock vidareexport av norsk lax. Exkluderas fisk så minskade exportens värde med 1,1 % medan importens värde ökade med 2,0 %.
  • Underskottet i handeln med jordbruksvaror och livsmedel ökade under det första halvåret 2016 jämfört med motsvarande period under 2015.