Logotyp Jordbruksverket

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2006-2008

  • Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel ökade i värde under 2008. Ökningen var betydligt större än för annan varuhandel.
  • En stor del av ökningen beror på att priserna var ovanligt höga under större delen av 2008, men det handlar också om större volymer.
  • Importen av kött och mejeriprodukter ökade mest. För exporten kom de största ökningarna för spannmål, men även förädlade livsmedel och drycker ökade betydligt.