Logotyp Jordbruksverket

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2010-2012

  • Värdet av Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel uppgick till drygt 58 miljarder SEK 2012. Motsvarande siffra för importen var drygt 102 miljarder SEK.
  • Värdet av Sveriges export och import av jordbruksvaror och livsmedel ökade med sju respektive tre procent under 2012 jämfört med 2011.
  • Exportvärdet för vodka, den största inhemskt producerade exportprodukten, ökade med två procent mellan 2011 och 2012. Vodka stod för sju procent av det totala exportvärdet av jordbruksvaror och livsmedel 2012.