Logotyp Jordbruksverket

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2015:06

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna steg enligt Produktionsmedelprisindex
(PM-index) med 0,4 % mellan juni 2014 och juni 2015. Under samma period sjönk Avräkningsprisindex (A-index) med -0,9 %. Sjunkande avräkningspriser på potatis och mjölk bidrog mest till detta.

I senare led sjönk priserna enligt Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) med -0,5 % medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med  0,3 % mellan juni 2014 och juni 2015.