Logotyp Jordbruksverket

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel kvartal 1 år 2013

Svensk jordbruks- och utrikeshandel fortsätter öka under det första kvartalet 2013

  • Värdet av exporten och importen av jordbruksvaror och livsmedel ökade under det första kvartalet 2013 med 9,5 respektive 5,5 % jämfört med motsvarande period under 2012. Samtidigt minskade den totala värdemässiga exporten och importen med 10 respektive 11 %.
  • Den värdemässiga ökningen på både export- och importsidan beror till största del på att handeln med fiskprodukter ökat.
  • Norge och Danmark förstärker sina positioner som de viktigaste marknaderna för svenska jordbruks- och livsmedelsvaror.