Logotyp Jordbruksverket

Jordbruksmarkens användning 2012.
Preliminär statistik

I korta drag

Arealen jordbruksmark minskar något

Åkermarken är år 2012 preliminärt 2 604 900 hektar. Det är en minskning med 14 000 hektar (-1 %) jämfört med 2011. Den totala arealen betesmark är preliminärt 439 300 hektar år 2012. Det är en minskning med 7 600 hektar (‑2 %) jämfört med år 2011.

Arealen spannmål ökar

Den totala spannmålsarealen är preliminärt 1 008 000 hektar år 2012. Det är en ökning med 15 200 hektar (+2 %) jämfört med år 2011. Arealen korn ökar preliminärt med 47 500 hektar (+14 %) medan arealen för vete preliminärt minskar med 45 200 (-11 %) jämfört med 2011. Havrearealen ökar preliminärt med 18 700 hektar (+10 %) jämfört med 2011.

Arealen raps och rybs ökar

Den odlade arealen av raps och rybs är preliminärt 109 800 hektar år 2012. Det är en ökning med 14 900 hektar (+16 %) jämfört med år 2011.

Arealen av vall och grönfoderväxter minskar

Arealen av vall och grönfoderväxter är preliminärt 1 173 600 hektar år 2012, vilket är en minskning med 21 700 hektar (-2 %) jämfört med år 2011.