Logotyp Jordbruksverket

Jordbrukarhushållens inkomster 2002

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster fortsatte att öka 2002

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar, det vill säga inkomsten sedan skattefria bidrag lagts till samt skatter och allmän egenavgift dragits av, ökade år 2002 med 9 400 kr eller 4 %. Föregående år var ökningen 5 %.

Hushållsinkomsten störst för hushåll med brukare i åldern 40‑49 år

Hushåll där brukaren var 40‑49 år hade redan 1999 den högsta genomsnittliga hushållsinkomsten efter transfereringar och denna grupp har också haft den största ökningen sedan dess. Hushållen där brukaren var 65 år eller äldre har under perioden 1999‑2002 haft den lägsta inkomsten. Den lägsta genomsnittliga ökningen av inkomsten år 2002 (6 500 kr) hade hushåll där brukarens ålder var 30‑39 år medan ökningen var störst (11 400) för gruppen 50‑64 år.

Stora skillnader i inkomster mellan länen

Hushållsinkomsten efter transfereringar var 2002 högst i Jönköpings län med 247 400 kr följt av Västerbottens och Västmanlands län med 237 300 kr respektive 233 600 kr. Det innebär att hushållsinkomsten efter transfereringar för Jönköpings län låg 10 % och för de övriga två länen 5 respektive 4 % över riksgenomsnittet, som var 225 400 kr. Lägst var hushållsinkomsten i Gotlands län med 199 500 kr följt av Blekinge och Hallands län med 212 700 kr respektive 215 000 kr. Dessa län låg därmed 11 % respektive 6 och 5 % under riksgenomsnittet.