Logotyp Jordbruksverket

Höstsådda arealer 2004

I korta drag

Mindre höstsådda arealer än 2003

Årets höstsådd av spannmål och oljeväxter uppskattas till 426 000 hektar. Det är 11 procent under förra årets arealer och 7 procent under genomsnittet för de senaste fem åren. Torrt väder i början av september gjorde att merparten av årets grödor kunde skördas tidigt. Det gav utrymme för många av lantbrukarna att hinna bereda marken för höstsådd. Senare under hösten blev dock vädret mera ostadigt och i många fall gick det inte att genomföra den planerade höstsådden på grund av för mycket regn. Det är ännu för tidigt att se vilket effekt det ändrade jordbruksstödet som införs 2005 kommer ha på lantbrukarnas intresse att så grödor som ska skördas nästa år. Det nya stödet ska bidra till att produktionen i större utsträckning styrs av konsumenternas efterfrågan och är inte kopplat till odling av vissa grödor på samma sätt som tidigare. När det gäller höstsådda arealer av spannmål och oljeväxter märks inga drastiska skillnader jämfört med tidigare år. De höstsådda arealerna utgörs av 389 000 hektar spannmål och 37 000 hektar oljeväxter.

Höstvetearealen minskar

Sådden av höstvete, som är den dominerande grödan, skattas till 310 000 hektar. Det är 11 procent mindre än genomsnittet för de senaste fem åren och en minskning med 13 procent jämfört med år 2003.

Den höstsådda arealen med rågvete skattas till 52 000 hektar, vilket är i nivå med förra året och 23 procent över femårsgenomsnittet.

Sådden av höstråg och höstkorn skattas till 21 000 respektive 5 000 hektar.

Oljeväxterna kvar på en hög nivå

Arealen med höstraps uppgår till drygt 35 000 hektar, vilket är 21 procent över femårsgenomsnittet men 9 procent mindre än förra året. I och med att odlingen av höstrybs är begränsad är den beräknade arealuppgiften om nästan 2 000 hektar osäker.

Uppgifterna baseras på en intervjuundersökning med cirka 3 900 lantbrukare.

Torrt väder i augusti och september gjorde att merparten av årets grödor kunde skördas tidigt. Det gav utrymme för många lantbrukare att hinna bereda marken för höstsådd, något som utnyttjades i stor utsträckning. Årets höstsådd av spannmål och oljeväxter uppskattas till 470 000 hektar. Det är 10 procent över förra årets arealer och 5 procent över genomsnittet för de senaste fem åren.