Logotyp Jordbruksverket

Höstsådda arealer 2005

I korta drag

Bra höstväder har gett stor höstsådd

Torrt väder i augusti och september gjorde att merparten av årets grödor kunde skördas tidigt. Det gav utrymme för många lantbrukare att hinna bereda marken för höstsådd, något som utnyttjades i stor utsträckning. Årets höstsådd av spannmål och oljeväxter uppskattas till 470 000 hektar. Det är 10 procent över förra årets arealer och 5 procent över genomsnittet för de senaste fem åren.

Höstvete dominerar

Höstvete är den dominerande grödan som odlas på hösten. Sådden av höstvete skattas till 332 000 hektar. Det är 7 procent mer än 2004 och i nivå med genomsnittet för de senaste fem åren.

Den höstsådda arealen med rågvete skattas till 57 000 hektar, vilket är 9 procent mer än förra året och 28 procent över femårsgenomsnittet.

Sådden av höstråg och höstkorn skattas till 25 000 respektive 4 000 hektar.

Stor ökning av höstrapsarealen

Arealen med höstraps uppgår till drygt 50 000 hektar, vilket är 42 procent mer än förra året och hela 62 procent över femårs­genom­snittet. Odlingen av höstraps har efter en svacka under slutet av 1990‑talet återhämtats och är nu den största sedan 1994.

I och med att odlingen av höstrybs är begränsad är den beräknade arealuppgiften om cirka 1 000 hektar osäker.

Uppgifterna baseras på en undersökning där cirka 3 900 lantbrukare lämnat uppgifter om årets höstsådda arealer.