Logotyp Jordbruksverket

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

Slutlig statistik

I korta drag

Lägsta totala spannmålsskörden sedan torråret 1992

Den totala skörden av spannmål blev 4,1 miljoner ton under 2006. Det är 18 procent lägre än 2005 och hela 22 procent lägre än genomsnittet för de fem senaste åren. Skördeminskningen beror både på att spannmålsarealen har minskat och på låg skörd per hektar i de södra och sydöstra delarna av landet.

Totalskörden av raps och rybs fortsatte att öka

Den totala skörden av raps och rybs uppgick till 220 400 ton, en ökning med 11 procent jämfört med 2005. Ökningen är en följd av att det odlas mer av framförallt höstraps.

Skörden av trindsäd minskade

Totalskörden av ärter blev 50 800 ton, vilket är 22 procent mindre än 2005. Skörden av åkerbönor har beräknats till 13 000 ton.

Låg totalskörd för potatis

Totalskörden av matpotatis uppgick till 525 300 ton, en minskning med 16 procent jämfört med föregående års skörd. Totalskörden av potatis för stärkelse blev 252 500 ton, en minskning med 22 procent jämfört med föregående års skörd.

Totalskörden av slåttervall sju procent lägre

Den totala bärgade skörden av slåttervall skattas till 3,6 miljoner ton, varav den första skörden till 2,4 miljoner ton och återväxten till 1,2 miljoner ton. Det är en minskning med 7 procent jämfört med fjolårets skörderesultat och beror främst på att en lägre total förstaskörd bärgades under 2006.