Logotyp Jordbruksverket

Skörd av potatis 2003

Preliminära uppgifter

I korta drag

Allt mindre skördar av matpotatis i Sverige

Årets svenska skörd av matpotatis beräknas till 556 000 ton. Det är en minsk­ning med cirka 56 000 ton (9 procent) jämfört med 2002 och innebär en fortsatt minskning jämfört med de närmaste föregående åren. Minskningen beror på att en lägre skörd per hektar bärgats och på att den odlade arealen minskar.

Hektarskörden beräknas till 25 580 kg/ha, vilket är cirka 900 kg/ha lägre än förra året. Högsta hektarskörden redovisas för Skåne, 29 740 kilo per hektar, vilket är cirka 1 100 kg/ha lägre än föregående år.

I år odlades matpotatis på 21 750 hektar. Samtliga län utom Blekinge, Jämtlands och Norrbottens län har mindre arealer än föregående år. I Skåne län är minskningen störst med nära 400 hektar. I Hallands och Västra Götalands län har odlingen minskat med cirka 200 hektar vardera. Totalt för riket är arealminskningen nära 1 400 hektar jämfört med föregående år.

Fyra län dominerar matpotatisodlingen: Skåne, Västra Götalands, Hallands och Östergötlands län. Tillsammans står de för drygt 75 procent av rikets totala matpotatisskörd 2003.

Vädret har varit mycket omväxlande med nederbörd i överflöd på vissa håll, sommarvärme och, framför allt i östra och norra Sverige, torka. Potatis­upp­tagningen kunde i allmänhet ske under gynnsamma förhållanden. Arealen som ej kunde bärgas beräknas för riket till måttliga 300 hektar (1 procent). Kalmar län har störst obärgad areal beroende på häftiga skyfall.

Odlingen av potatis för stärkelse stabil

Potatis för stärkelse odlas främst i Blekinge och Skåne. Hektarskörden beräknas till 34 230 kg/ha och totala skörden till 294 000 ton, vilket är minskning med cirka 7 000 ton (2 procent) jämfört med förra årets skörd.