Logotyp Jordbruksverket

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004

Preliminära uppgifter för län och riket

I korta drag

Totalskörden av spannmål i stort sett normal

Årets totalskörd av spannmål har beräknas till 5,5 miljoner ton. Jämfört med 2003 är totalskörden omkring fyra procent större. Ökningen beror på att det genomsnittliga skördeutbytet per hektar är högre än förra året. Totalskörden av höstvete uppgår till nästan 2,2 miljoner ton och är den största som uppmätts.

Bra skörd per hektar i Mellansverige - sämre i Skåne

För de flesta spannmålsgrödorna blev skördeutfallet per hektar förhållandevis högt i Mellansverige. Exempel på län med höga hektarskördar är Uppsala, Gotlands, Örebro och Västmanlands län. I Skåne län har alltför stora regnmängder haft negativ inverkan på grödornas utveckling och hektarskördarna blev mellan 10 och 20 procent lägre än genomsnittskördarna för de fem senaste åren.

Totalskörden av raps och rybs ökade med 77 procent

Den totala skörden av raps och rybs uppgår till 230 000 ton, den största sedan 1993. Totalskörden är 77 procent större än förra året och nästan 70 procent större än genomsnittet för de fem senaste åren. Ökningen är en följd av både ökad odling och hög skörd per hektar.

Stora obärgade arealer i Norrland

I Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län medförde alltför mycket regn under hösten att uppemot en femtedel av spannmålsarealen fick lämnas oskördad.

Åkerbönor odlas alltmer

Åkerbönor har under senare år börjat odlas alltmer och arealen uppgår nu till drygt 5 000 hektar. Under 2004 ingår åkerbönor i skördestatistiken för första gången. Den totala skörden har beräknas till 12 000 ton. Totalskörden av ärter uppgår till 87 000 ton. Ärter och åkerbönor är de två vanligaste grödorna som ingår i begreppet trindsäd. Både ärter och åkerbönor används mest till foder.