Logotyp Jordbruksverket

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2007

Preliminära uppgifter för riket

I korta drag

Större spannmålsskörd än förra året

Den totala skörden av spannmål beräknas uppgå till 5,05 miljoner ton under 2007. Den är i nivå med genomsnittet för de fem senaste åren och 22 procent större än 2006 års mycket låga spannmålsskörd. Alla spannmålsgrödorna har i år gett högre skörd per hektar än 2006 då skördenivåerna var ovanligt låga. De stora grödorna höstvete, råg, vårkorn och havre har även gett högre skörd per hektar än motsvarande genomsnitt för de fem senaste åren. Lokalt har det dock varit problem med för mycket regn och översvämningar som medfört att grödorna förstörts.

Odlingen av spannmål har under senare år visat en nedåtgående trend, men arealen ökade i år med två procent jämfört med 2006.

Skörden av raps och rybs i nivå med förra årets skörd

Totalskörden av raps och rybs beräknas till drygt 219 000 ton, vilket är i nivå med förra årets skörd och en ökning med 17 procent jämfört med femårsgenomsnittet. Ökningen beror på att odlingen av höstraps har ökat under de senaste åren.

Skörden av trindsäd fortsätter att minska

Totalskörden av ärter beräknas preliminärt till cirka 38 000 ton. Det är 26 procent mindre än 2006 och beror på att odlingen av ärter minskat med drygt 30 procent. Det är nu tredje året i rad som ärtodlingen minskar. Totalskörden av åkerbönor beräknas till cirka 11 000 ton.

Tidig sådd och tidig skörd

Vårsådden kunde genomföras ovanligt tidigt. Grödorna hämmades en del under den torra försommaren men utvecklades sedan väl i det svala och regniga julivädret. På vissa håll orsakade dock alltför stora regnmängder problem med översvämningar och liggsäd. Tröskningen kom igång tidigt och kunde oftast utföras under gynnsam väderlek.