Logotyp Jordbruksverket

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2011

Preliminära uppgifter för län och riket

I korta drag

Spannmålsskörden något större än föregående år

Totalskörden av spannmål beräknas uppgå till 4,65 miljoner ton under 2011. Jämfört förra årets låga spannmålsskörd är det en ökning med 9 %. Anledningen till det något bättre skörderesultatet är att hektarskörden blev högre för höstråg, vårkorn och havre. En annan bidragande orsak är att den totala spannmålsodlingen ökade med 4 % jämfört med föregående år.

Skörden av raps och rybs lägre än fjolårsresultatet

Totalskörden av raps och rybs beräknas till 266 600 ton, vilket är 5 % mindre än förra årets resultat. Hektarskörden av vårraps var högre än både fjolårsresultatet och femårsgenomsnittet i alla län där odlingen förekommer i större omfattning. Hektarskörden höstrapsen var på samma nivå som förra året. Odlingsarealen av höstraps minskade däremot med 13 % jämfört med fjolåret.

Hög skörd per hektar av åkerbönor

Odlingen av åkerbönor ökade i år för fjärde året i rad och skörden per hektar tangerar rekordnivån från år 2009. Totalskörden åkerbönor beräknas preliminärt till 52 900 ton och är nu större än den totala skörden av ärter, som beräknas till 42 500 ton.

Stor andel obärgad areal i flera norrlandslän

Många lantbrukare har hänvisat till utvintringsskador som en förklaring till låga skördenivåer av höstsådda grödor. Det har också varit problem med försommartorka, särskilt i Mälardalen, men lokala regnskurar har medfört att skördenivåerna varierar mycket även mellan närbelägna gårdar. Under hösten har ihållande regnväder försvårat och försenat tröskningen, särskilt i de sydvästra och norra delarna av landet. I Norrbottens län blev 47 % av spannmålsarealen obärgad. I Västernorrlands och Västerbottens län är andelen obärgad spannmålsareal 11 %.