Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2012:02

Publiceringsdatum: 2012-04-23

Referensår: 2012 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur minskade under januari–februari 2012

Slakten av nötkreatur minskade med 6,3 % och slakten av svin med 4,5 % under januari–februari 2012 jämfört med motsvarande period under år 2011.

Kvantiteten invägd mjölk ökade med 2,3 % och produktionen av konsumtionsmjölk minskade med 4,7 % under januari–februari 2012 jämfört med januari–februari 2011. Produktionen av smör minskade med 13,8 % och produktionen av grädde ökade med 5,7 % under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen