Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2012:03

Publiceringsdatum: 2012-05-24

Referensår: 2012 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av svin minskade under januari–mars 2012

Slakten av svin minskade med 8,9 % och slakten av nötkreatur med 9,2 % under januari–mars 2012 jämfört med motsvarande period under år 2011. Slakten av kyckling ökade med 1,1 % under samma period.

Kvantiteten invägd mjölk ökade med 1,7 % och produktionen av konsumtionsmjölk minskade med 2,2 % under januari–mars 2012 jämfört med januari–mars 2011. Produktionen av ost minskade med 3,8 % och produktionen av mjölkpulver ökade med 26,5 % under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen