Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2012:04

Publiceringsdatum: 2012-06-20

Referensår: 2012 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur minskade under januari–april 2012

Slakten av nötkreatur minskade med 8,4 % och slakten av svin med 8,6 % under januari–april 2012 jämfört med motsvarande period under år 2011.

Kvantiteten invägd mjölk ökade med 1,2 % och produktionen av konsumtionsmjölk minskade med 2,7 % under januari–april 2012 jämfört med januari–april 2011. Produktionen av grädde ökade med 3,0 % och produktionen av smör minskade med 1,7 % under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen