Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2012:05

Publiceringsdatum: 2012-07-05

Referensår: 2012 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av svin minskade under januari–maj 2012

Slakten av svin minskade med 8,6 % och slakten av nötkreatur med 7,7 % under januari–maj 2012 jämfört med motsvarande period under år 2011.

Kvantiteten invägd mjölk ökade med 1,1 % och produktionen av konsumtionsmjölk minskade med 3,2 % under januari–maj 2012 jämfört med januari–maj 2011. Produktionen av mjölkpulver ökade med 14,4 % och produktionen av ost minskade med 3,7 % under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen