Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2012:06

Publiceringsdatum: 2012-09-06

Referensår: 2012 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur minskade under januari–juni 2012

Slakten av nötkreatur minskade med 7,2 % och slakten av svin med 8,9 % under januari–juni 2012 jämfört med motsvarande period under år 2011.

Kvantiteten invägd mjölk ökade med 1,0 % och produktionen av konsumtionsmjölk minskade med 2,3 % under januari–juni 2012 jämfört med januari–juni 2011. Produktionen av grädde ökade med 4,2 % och produktionen av smör minskade med 1,1 % under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen