Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2012:08

Publiceringsdatum: 2012-10-23

Referensår: 2012 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av svin minskade under januari–augusti 2012

Slakten av svin minskade med 8,1 % och slakten av nötkreatur med 7,2 % under januari–augusti 2012 jämfört med motsvarande period under år 2011.

Kvantiteten invägd mjölk ökade med 0,8 % och produktionen av konsumtionsmjölk minskade med 2,2 % under januari–augusti 2012 jämfört med januari–augusti 2011. Produktionen av grädde ökade med 4,7 % och produktionen av smör med 5,3 % under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen