Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2012:09

Publiceringsdatum: 2012-11-22

Referensår: 2012 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur minskade under januari–september 2012

Slakten av nötkreatur minskade med 8,7 % och slakten av svin med 9,1 % under januari–september 2012 jämfört med motsvarande period under år 2011. Slakten av kyckling minskade med 1,7 % under motsvarande period.

Kvantiteten invägd mjölk ökade med 0,7 % och produktionen av konsumtionsmjölk minskade med 2,3 % under januari–september 2012 jämfört med januari–september 2011. Produktionen av ost minskade med 2,1 % medan produktionen av mjölkpulver ökade med 18,2 % under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen