Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2012:11

Publiceringsdatum: 2013-01-23

Referensår: 2012 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur minskade under januari–november 2012

Slakten av nötkreatur minskade med 9,6 % och slakten av svin med 10,0 % under januari–november 2012 jämfört med motsvarande period under år 2011.

Kvantiteten invägd mjölk ökade med 0,5 % och produktionen av konsumtionsmjölk minskade med 1,6 % under januari–november 2012 jämfört med januari–november 2011. Produktionen av smör ökade med 3,1 % och produktionen av mjölkpulver med 20,4 % under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen