Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2013:01

Publiceringsdatum: 2013-03-21

Referensår: 2013 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur ökade under januari 2013

Slakten av nötkreatur ökade med 13,8 % och slakten av svin med 1,8 % under januari 2013 jämfört med januari 2012.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 0,8 % och produktionen av konsumtionsmjölk ökade med 1,4 % under januari 2013 jämfört med januari 2012. Produktionen av smör ökade med 14,3 % och produktionen av mjölkpulver minskade med 5,3 % under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen