Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2013:03

Publiceringsdatum: 2013-05-23

Referensår: 2013 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur ökade under januari–mars 2013

Slakten av nötkreatur ökade med 3,0 % och slakten av svin minskade med 5,8 % under januari–mars 2013 jämfört med januari–mars 2012. Slakten av kyckling minskade med 0,3 % under samma period.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 1,5 % och produktionen av konsumtionsmjölk med 1,4 % under januari–mars 2013 jämfört med motsvarande period under 2012. Produktionen av ost minskade med 6,7 % och produktionen av mjölkpulver ökade med 1,2 % under motsvarande period.

Hitta på sidan

Till toppen