Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2013:05

Publiceringsdatum: 2013-07-05

Referensår: 2013 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av svin minskade under januari–maj 2013

Slakten av svin minskade med 1,7 % och slakten av nötkreatur ökade med 4,1 % under januari–maj 2013 jämfört med januari–maj 2012. Kvantiteten invägd mjölk minskade med 1,1 % och produktionen av konsumtionsmjölk med 0,3 % under januari–maj 2013 jämfört med motsvarande period under 2012. Produktionen av ost minskade med 9,6 % medan produktionen av mjölkpulver ökade med 5,2 % under motsvarande period.

Figur A visar invägningen av mjölk månad för månad under perioden 2010–2013. Figur B och Figur C illustrerar månadsvis slaktad mängd i tusental ton för nötkreatur respektive svin under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen