Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2013:06

Publiceringsdatum: 2013-09-06

Referensår: 2013 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur ökade under januari–juni 2013

Slakten av nötkreatur ökade med 2,5 % och slakten av svin minskade med 1,5 % under januari–juni 2013 jämfört med januari–juni 2012. Kvantiteten invägd mjölk minskade med 0,9 % och produktionen av konsumtionsmjölk med 2,1 % under januari–juni 2013 jämfört med motsvarande period under 2012. Produktionen av grädde minskade med 8,9 % medan produktionen av smör ökade med 5,7 % under motsvarande period.

Figur A visar invägningen av mjölk månad för månad under perioden 2010–2013. Figur B och Figur C illustrerar månadsvis slaktad mängd i tusental ton för nötkreatur respektive svin under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen