Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2013:07

Publiceringsdatum: 2013-09-27

Referensår: 2013 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av svin minskade under januari–juli 2013

Slakten av svin minskade med 0,8 % och slakten av nötkreatur ökade med 2,6 % under januari–juli 2013 jämfört med januari–juli 2012. Kvantiteten invägd mjölk minskade med 0,8 % och produktionen av konsumtionsmjölk med 2,6 % under samma period. Slakten av kyckling ökade med 2,2 % under januari–juni 2013 jämfört med samma period under 2012. Produktionen av ost minskade med 11,3 % medan produktionen av mjölkpulver ökade med 10,9 % under januari–juli 2013 jämfört med motsvarande period under 2012.

Figur A visar invägningen av mjölk månad för månad under perioden 2010–2013. Figur B och Figur C illustrerar månadsvis slaktad mängd i tusental ton för nötkreatur respektive svin under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen