Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2013:11

Publiceringsdatum: 2014-01-24

Referensår: 2013 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur minskade under januari–november 2013

Slakten av nötkreatur minskade med 0,1 % och slakten av svin var nästan oförändrad under januari–november 2013 jämfört med januari–november 2012. Kvantiteten invägd mjölk var nästan oförändrad och produktionen av konsumtionsmjölk minskade med 2,5 % under samma period. Produktionen av grädde minskade med 9,3 % och produktionen av mjölkpulver ökade med 19,6 %.

Figur A visar invägningen av mjölk månad för månad under perioden 2010–2013. Figur B och Figur C illustrerar månadsvis slaktad mängd i tusental ton för nötkreatur respektive svin under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen